Help us to get a step further!

Een bericht van de Initiatiefnemer van Het Dikke Dak :

“Mijn naam is Helma Ton en ik ben initiatiefnemer van Het Dikke Dak.

Ik heb ik in februari van dit jaar Sinustrombose gekregen, een bloedprop in de nekholte. Het is een zeldzame aandoening. Het herstel duurt gemiddeld een jaar. Ik had last van geheugenverlies, concentratiestoornissen en een zware, vreemde hoofdpijn. Gelukkig werd de aandoening tijdig onderkend. Vanwege de druk in mijn hoofd, heb ik een lichte hersenbeschadiging opgelopen: moeite met dichtbij-zien (lezen).
Dat lijkt zich nu aardig te herstellen.
Veel van mijn activiteiten zijn een tijd lang stil komen te liggen.
Ook die van Het Dikke Dak.

Ik heb inmiddels keuzes gemaakt.  En heel wat activiteiten, bemoeienissen enz. opgezegd…
Maar.. Het Dikke Dak is een van de projecten waar ik graag mee verder wil.

Ik was begin dit jaar nog in een soort van opstartfase.
Had nog niet aan anderen gevraagd actief mee te denken en zich in te zetten.
Kortom, het was zo pril, het hing voornamelijk nog af aan mij als persoon. Dat was /  is niet handig. Ik heb anderen nodig! Jou misschien.
Is het iets wat Jou aanspreekt?

Het is de bedoeling om in oktober van dit jaar een bijeenkomst te hebben aan de VU rondom het project, met iedereen die er interesse in heeft, tot de doelgroep behoort, en/of betrokken is bij de hulp aan dak- en thuislozen in Amsterdam.
Onder het motto : ‘The Whole System in the Room’.
Een soort Go- / No-Go moment.

Het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam- Diemen (vertegenwoordigd door Wim Jansen) wil bijdragen aan het verder doordenken van wat de toegevoegde waarde is /kan zijn en stelt ruimte beschikbaar om daarover met elkaar in gesprek te gaan.
Welnu, wat mij voorheen relatief moeiteloos afging, zoiets als plannen (datum prikken, rondbazuinen, aanspreken, uitnodigen en verleiden) vraagt van mij op dit moment heel veel inspanning en concentratie. Meer dan ik eigenlijk wil toegeven.
Wie komt mij helpen en pakt de organisatie van die bijeenkomst verder op?

Warme groet,
Helma Ton (# happytobestillalive!)

Dit filmpje is de trailer van de film On the Edge of Life and Death, gemaakt door Nic Askew in Joseph’s House, een Hospice voor Daklozen in Washington DC. In het filmpje spreekt Patty Wudel, directeur van het hospice, over de manier waarop het hospice omgaat met de bewoners en de vrijwilligers die er werken…. Lees verder

Sjana van Leeuwen was ruim 10 jaar vrijwilliger in een hospice. Ze kent alle ins en outs. Dit is haar persoonlijke droom: *Een Centrum waar je in onvoorwaardelijke liefde mag zijn wie je bent. * Aandacht en respect voor wie je bent en hoe je in het leven staat. *Voor jouw manier van leven *Een… Lees verder

Gudule Nelissen is transfer-verpleegkundige in het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. Het Antoni van Leeuwenhoek bestaat uit een ziekenhuis waar uitsluitend patiënten met kanker worden behandeld en een onderzoeksinstituut. Nelissen werkt er nu 12 jaar. Ze nodigt me uit voor een gesprek en spreekt met passie over haar vak. Een transferverpleegkundige ondersteunt patiënten die uit… Lees verder

Caroline de Groot. Van beroep: straatjurist. ‘Ik zie vooral de sterksten. Die willen nog wel formeel bezwaar aantekenen tegen een besluit.’ Ze breekt een lans voor meer zorg aan chronisch zieke daklozen. ‘Er is te weinig kwalitatief goede zorg voor chronisch zieke daklozen. Ik ga soms mee om zorg te zoeken voor iemand die chronisch… Lees verder

  ‘Een goed zicht op nut en noodzaak van een hospice voor daklozen is er eigenlijk niet’, aldus Karen Verpoorte, ‘maar dat wil zeker niet zeggen dat er dus geen nut en noodzaak is.‘ Karen is clustermanager 24-uurs Zorg Maatschappelijke Opvang van Het Leger des Heils. ‘Er is eerder een initiatief geweest en dat kwam… Lees verder